ÚVOD

DIADĚTI KV kraje“ je klub pod Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí v ČR.
Podmínkou pro přijetí do klubu je řádně zaplacený poplatek sdružení ( www.diadeti.cz).
Náplní klubu je spojení diadětí z Karlovarského kraje, společně se scházet, pořádat společné výlety, akce, tábory a rozšiřovat si vědomosti v problematice DM1.